Privacyverklaring

Felice van Haren Praktijk voor Psychosociale Hulpverlening is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in de AVG verklaring, algemene voorwaarden en onderstaande privacyverklaring met betrekking tot gebruik van de website.

Contactgegevens:
www.felicevanharen.com
Korte Slagenstraat 7
4205 BT Gorinchem
info@felicevanharen.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
Ik verwerk je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Je kunt meer lezen over de verwerking van jouw gegevens als je client van mij bent/wordt in mijn AVG verklaring en algemene voorwaardenHieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden wanneer je gebruik maakt van de website:

  • Gegevens over jouw activiteiten op onze website.
    De gegevens over jouw activiteiten op onze website worden verwerkt door Google Analytics. Deze informatie is volledig geanonimiseerd doordat wij geen IP-adressen verzamelen. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden.
  • Voor- en achternaam (wanneer je een contactformulier invult)
  • Telefoonnummer (wanneer je een contactformulier invult)
  • E-mailadres (wanneer je een contactformulier invult)
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt  in correspondentie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij deze persoonsgegevens verwerken
Ik verwerk de bovengenoemde persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Felice van Haren analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Gegevens die je in een contactformulier aan ons hebt verstrekt: Onbeperkt.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
felicevanharen.com gebruikt functionele en analytische cookies. Volgens de cookiewet hoeven wij hier géén toestemming voor te vragen, maar bezoekers slechts op deze pagina te informeren. Met functionele cookies kunnen wij geen persoonlijke gegevens achterhalen van onze bezoekers. Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast gebruiken wij analyse cookies. Dankzij deze cookies krijgen wij meer inzicht in hoeveel mensen onze website bezoeken en hoe zij deze gebruiken. Deze informatie gebruiken wij om de gebruikerservaring op felicevanharen.com te verbeteren. Hiervoor gebruiken wij Google Analytics. Wij hoeven hiervoor geen toestemming te vragen omdat:

  • Deze website beveiligd is met een SSL-certificaat;
  • Het meezenden van IP-adressen naar Google is geblokkeerd;
  • De gegevens in Google Analytics niet gedeeld worden met specialisten van Google.

Websites waar wij naartoe linken kunnen ook cookies gebruiken. Hierop hebben wij geen invloed. Wij accepteren dan ook geen verantwoordelijkheid voor de content en/of cookies van iedere website waar wij naartoe linken.

Wanneer je geen cookies wilt
Zoals uitgelegd gebruiken wij geen cookies die een inbreuk maken op de privacy van de bezoekers. Mocht je tóch geen cookies willen, dan kun je gebruikmaken van een browser-extensie voor het blokkeren van cookies. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@felicevanharen.com Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Felice van Haren neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

Disclaimer
Als je je toegang verschaft tot deze website en gebruik maakt van de daarop aangeboden informatie en functionaliteit, verklaar je je akkoord met de onderstaande bepalingen.

Informatie op deze website
De op deze website getoonde informatie en functionaliteit wordt door ons met constante zorg en aandacht samengesteld. De inhoud, functionaliteit en vormgeving van de website kan echter op elke moment en zonder kennisgeving vooraf gewijzigd worden. Wij kunnen een foutloos en ononderbroken functioneren van deze website niet garanderen. Het is mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

Aansprakelijkheid
Felice van Haren aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade die is ontstaan door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.

Hyperlinks en verwijzingen
Hyperlinks of verwijzingen naar websites van derden worden niet door ons gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Felice van Haren aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid en geeft geen garanties voor de werking en inhoud van die websites.