Praktijk voor psychosociale hulpverlening in Gorinchem

Werkwijze

Begeleiding op maat
Ik geloof in het belang van samen doen. We brengen het probleem, in het hier en nu, samen in kaart. Dat betekent dat we tijdens de gesprekken op zoek gaan naar de hulpvraag die er is om tot een oplossing van het probleem te komen. We zorgen ervoor dat we deze hulpvraag goed formuleren. Vervolgens gaan we gezamenlijk zoeken naar wat helpend is om met dit probleem om te gaan. Tussentijds evalueren we natuurlijk ook: “Zitten we nog op de goede weg?

De hulpvraag is dus altijd het uitgangspunt tijdens de gesprekken. We gaan op zoek naar de kwaliteiten die je al bezit. Je eigen kracht en kennis wordt ingezet. Daarnaast is het leren van nieuwe vaardigheden zodat je deze kan inzetten een belangrijk onderdeel. Je leert vertrouwen op eigen mogelijkheden en eigen kunnen. Op je eigen tempo.
Zo pakken we het aan

traject

van kennismaking

Nadat je contact met mij hebt opgenomen plan ik een telefonisch (vrijblijvend en kosteloos) kennismakingsgesprek met je in. We bekijken wat ik voor jou kan betekenen en ik vertel je meer over mijn werkwijze. Zo krijg je een goed idee van wat je mag verwachten van de therapie.

via een persoonlijk traject

Mijn aanpak draait om positief motiveren en het samen puzzelen naar de meest helpende oplossing. Ik help je weer te vertrouwen op je eigen mogelijkheden en kunnen, en leren omgaan met emoties die onlosmakelijk verbonden zijn met ons leven. Zodat de kwaliteit van leven toeneemt en je weer meer regie in je leven ervaart.

tot mentale balans

Het afronden van een traject gaat altijd in overleg. We bespreken dan samen wanneer het laatste gesprek zal plaatsvinden of we spreken een rustige afbouw van de gesprekken af. We bekijken wat wenselijk is voor jou. Uiteraard is het altijd mogelijk om af en toe terug te komen voor een “opfris” gesprek

therapie

methoden

  • Psychosociale gespreksvoering
  • Rouw- en verliesbegeleiding
  • Acceptance & Commitment Therapy (ACT)
  • Mindfulness
  • Korte oplossingsgerichte therapie
  • Psycho-educatie
  • Onderdelen uit de cognitieve gedragstherapie.
kom je alleen of met iemand samen?

therapievormen

1 op 1 begeleiding

Dit betekent dat het gesprek alleen tussen jou en mij plaatst vindt, zonder tussenkomst van anderen. Tenzij jij zelf aangeeft dat het wenselijk is dat er iemand aanschuift bij het gesprek, zoals een partner of een kind.

systeembegeleiding

Naastbetrokkenen (het systeem) worden betrokken in de behandeling. Gesprekken kunnen op verschillende manieren met verschillende personen uit het systeem vorm gegeven worden en per keer verschillen. Dit gaat altijd in overleg.